DEJVICE

Národní technická knihovna

2000 | soutěžní návrh

místo: Praha 6 - Dejvice
investor: Státní technická knihovna
návrh: 11_2000

mezinárodní veřejná anonymní soutěž
3. snížená cena

spolupráce: Ing. arch. Adéla Středová, Ing. arch. Jan Ratiborský

Knihovna je navržena jako monoblok elementárního objemu s jednoznačnou orientací k hlavní ose území (ulice Technická). Před uliční čáru předstupuje konstrukce slunolamu vstupního průčelí, středem budovy prochází dvorana s horním osvětlením. Významnou součástí návrhu je ponechání souvislého nezastavěného pásu podél ulice Thákurova jako možné stavební rezervy pro příští generace.