JKC BRNO

Janáčkovo kulturní centrum

2003 | soutěžní návrh

místo: Brno - historické centrum
investor: Statutární město Brno
návrh: 8_2003

veřejná anonymní soutěž
2. kolo - odměna

spolupráce: Ing. arch. Jan Ratiborský

Jako jeden z klíčových požadavků se nám jeví respektování pěšího tahu spojujícího centrum města s hradem Špilberkem, vizuální a historickou dominantou Brna. Pod téměř pětadvacet metrů vysokým portikem stoupá vzhůru ke koncertnímu sálu široké schodiště, které přirozeně propojuje různé výškové úrovně města.

HODNOCENÍ:
...Tento projekt uznává významné akustické a prostorové atributy pro symfonickou hudbu a včleňuje je do vysoce funkčního objektu SFB s dobrým provozním řešením. Koncepce hlediště, spolu s rozmístěním dalších kritických prostor by poskytla dobrou zvukovou izolaci při zachování žádoucího přístupu mezi sousedními prostorami. Malý sál jakkoliv tvarově jednoduchý, by poskytoval dobrou akustiku pro recitály, zkoušky a jiné akce.