LÁNOV

dům v podhůří Krkonoš

2008 | projekt

místo: Prostřední Lánov
projekt: 9_2005
postaveno: 12_2008
užitná plocha domu: 195 m2

spolupráce: Ing. arch. Jan Ratiborský
foto: Ondřej Polák

Podélný dvoupodlažní dům je částečně zapuštěný do mírného jižního svahu. Obytný prostor v přízemí má přímý kontakt se zahradou přes krytou venkovní terasu, ze které se do domu také vchází. Součástí hlavního prostoru je schodiště a pracovna na galerii s dlouhým stolem místo zábradlí.

Nosné stěny ze škvárobetonových tvárnic suchého zdění jsou ponechány bez vnitřních omítek. Strop přízemí tvoří železobetonová deska, krov je ze sbíjených vazníků se šikmým spodním lícem. Svislé spáry smrkových fasádních prken překrývají latě, sokl z nasucho skládaného lomového kamene upravuje proporce stavby a zároveň spolehlivě řeší kontakt s terénem.

Dům moderními prostředky volně navazuje na lidovou architekturu krkonošského podhůří, schválení projektu ze strany KRNAP proběhlo hladce.

rodinný dům Neratovice | SCHAUFLER-ROSKOVEC architektiNERATOVICE | 2004 | rodinný dům