TURCK

firemní sklad a kanceláře

2006 | koncept

místo: Hradec Králové
investor: Turck, s.r.o.
koncept: 11_2006
užitná plocha budovy: 630 m2

cíle návrhu:
- přívětivá sebejistota výrazu stavby
- zajímavé uspořádání vnitřních prostorů
- lehkost, vzdušnost, transparentnost

Sjednocujícím prvkem kompozice je venkovní nosná konstrukce rámů z lepeného lamelového dřeva. Do pravidelného rastru jsou přehledným způsobem řazeny vnitřní prostory, které vzájemně propojuje hala se chodištěm. Volné architektonické uspořádání usnadňuje případné rozšiřování nebo úpravy budovy.