MNÍŠEK pod Brdy

rodinný dům

2013 | projekt

místo: Mníšek pod Brdy
projekt: 9_2009
postaveno: 5_2013
užitná plocha bytu: 216 m2

spolupráce: Ing. arch. Jan Ratiborský
interiér: SODOMKOVÁ SODOMKA ARCHITEKTI
foto: Ondřej Polák

Výrazně podélný dům je osazen šikmo k vrstevnicím jihovýchodního svahu, dispozice se v místě schodiště výškově dělí o půl patra na jednopodlažní a dvoupodlažní část. Hřeben sedlové střechy je pro obě části společný, hlavní obytný prostor tím získlal velkorysou dimenzi. Na jižní straně navazují obě výškové úrovně přízemí na přilehlý terén.

Obvodové stěny ze škvárobetonových tvárnic suchého zdění ponechány bez vnitřních omítek. Nad sníženou částí přízemí železobetonová stropní deska, krov společný pro obě části ze sbíjených vazníků se šikmým spodním lícem. Opláštění větrané fasády ze svislých modřínových prken bez povrchové úpravy, sokl na výšku snížené části přízemí z lomového kamene v gabionech. Střešní krytina betonová taška Bramac TEGALIT, okna dřevěná EURO.