AMAZONIE

pavilon Amazonie ZOO Praha

2012 | soutěžní návrh

místo: Praha 7 - Troja
investor: ZOO Praha
návrh: 4_2012

veřejná anonymní soutěž
účast v prvním kole

spolupráce: Ing. arch. Jan Ratiborský

Co je z pohledu návštěvníka ZOO důležité? Je to architektura pavilonu? Nebo jeho protipovodňová ochrana a tepelné parametry pláště? Přišli jsme za jaguárem, podívat se na kapustňáky a mravence. Stavba, která zajišťuje vše, co je pro živé exponáty a pro jejich zvídavé pozorovatele potřeba, ale nemůže být jednoduše přehlédnutelná. Je tady a víme, že se to bez ní neobejde. Nemusí však působit vtíravě, upozorňovat na sebe, vytvářet romantickou nebo módní abstraktní kulisu. Na místě je střídmost, logické a zároveň jednoduché konstrukční uspořádání, jistá jemnost výrazu, nenásilné začlenění do přírodního okolí.