ŘEVNICE

dům ve svahu

2014 | projekt, realizace

místo: Řevnice
projekt: 3_2013
povolení: 9_2013
postaveno: 10_2014
užitná plocha bytu: 134 m2

foto: Ondřej Polák

Úzký pozemek stoupá prudce vzhůru po jižním ubočí říční terasy, v jeho spodní části stojí nad zářezem pro parkování dvoupodlažní dům. Hranol podlaží s ložnicemi je rovnoběžný s ulicí, hranol s obytným prostorem je k ulici kolmý, nad ložnicemi tím vzniká prostor pro střešní terasu.

Železobetonové stěny parkingu spolu s ocelovými sloupy nesou dřevěnou konstrukci dalších podlaží. Příčnou tuhost posledního podlaží zajišťují čtyři ocelové rámy. Boční fasády směrem k sousedům kryjí nehořlavvé deseky CETRIS, zbývající plochy pak modřínové lamely. Prosklení je důsledně stíněno venkovními žaluziemi.

rodinný dům Radotín | SCHAUFLER-ROSKOVEC architekti

RADOTÍN
prostorný dům s výhledem
2016