PODOLÍ

bytový dům

2018 | projekt

místo: Praha 4 - Podolí
projekt: 6_2015
postaveno: 5_2018
užitná plocha bytů: 97 - 219 m2

spolupráce: Ing. arch. Jan Ratiborský
foto: archiv

Radikální přestavba zanedbaného domu z dvacátých let minulého století dodala místu zcela nový charakter. Dům je posazen ve výrazném severozápadním svahu pod uliční opěrnou stěnou. Původní řešení vstupu bylo nevyhovující, odstraněním původního domovního schodiště se uvolnia dispozice na atraktivní straně směrem do zahrady. Nové jednoramenné schodiště vzniklo podél severní strany mimo původní půdorys a vedle propojení jednotlivých bytů řeší také spojení uliční úrovně se zahradou.