CHÝNĚ

Nová škola Chýně

2015 | soutěžní návrh

místo: Chýně, Praha - západ
investor: obec Chýně
návrh: 4_2015

základní škola | veřejná anonymní architektonická soutěž
spolupráce: Ing. arch. Jan Ratiborský

Prostranství před vstupním průčelím nové školní budovy navrhujeme jako spojnici mezi dvěma pásy zeleně - stávajícím a plánovaným parkem. Škola se tak přirozeně zapojí do postupně vznikající struktury zástavby. Veřejné aktivity v parteru školy (knihovna, kavárna, sál) tomuto prostoru dodají komunitní rozměr.

HODNOCENÍ:
Návrh připomíná továrnu nebo logistické centrum...