STŘEŠOVICE

přístavba kostela

2018 | ideový návrh

místo: Praha 6 - Střešovice
ideový návrh: 2_2018
investor: Farní sbor ČCE Střešovice
užitná plocha přístavby: 116 m2

PDF | kompletní dokumentace

Evangelický kostel v Praze 6 - Střešovicích: architekt Bohumír Kozák, stavba 1937-1939, od r. 1977 kulturní památka.

Jednopodlažní přístavba podél severní strany kostela: víceúčelový sál, kuchyň a potřebné hygienické vybavení pro veřejnost.

Úpravy stávající budovy: obnova propojení původního sálu s lodí kostela, přestavba sklepa fary na byt 1kk pro návštěvy.

Mezi kostelem a přístavbou je ponechána mezera, původního objektu se nová část dotýká pouze ve dvou bodech.

Návrh počítá výhradně s pozemkem ve vlastnictví farního sboru, realizaci je možné rozdělit do několika nezavislých stavebních etap.

kostel U Jákobova žebříku | SCHAUFLER-ROSKOVEC architekti

KOBYLISY
kostel U Jákobova žebříku
2001