rodinný dům Mníšek pod Brdy

adresa: Mníšek pod Brdy
investor: soukromá osoba
projekt: 9 / 2009
realizace: 5 / 2013

vnější obvod 6,70 x 26,50 m
užitná plocha 216 m2
spolupráce Jan Ratiborský
interiér: SODOMKOVÁ SODOMKA ARCHITEKTI

Výrazně podélný dům je osazen šikmo k vrstevnicím jihovýchodního svahu. Dispozice je v místě schodiště rozdělena výškově o půl patra na jednopodlažní a dvoupodlažní část, hřeben sedlové střechy je pro obě části společný. Hlavní obytný prostor tím získlal velkorysou dimenzi, obě výškové úrovně přízemí navazují na jižní straně na přilehlý terén.

Obvodové stěny jsou ze škvárobetonových tvárnic suchého zdění, ponechány bez vnitřních omítek. Nad sníženou částí přízemí je železobetonová stropní deska, krov společný pro obě části je ze sbíjených vazníků se šikmým spodním lícem. Opláštění větrané fasády je ze svislých modřínových prken bez povrchové úpravy, sokl (na výšku snížené části přízemí) je z lomového kamene v gabionech. Střešní krytina je betonová - Bramac TEGALIT, okna dřevěná EURO.