Janáčkovo kulturní centrum

adresa: Brno, historické centrum
investor: Statutární město Brno
projekt: 8 / 2003

  • veřejná anonymní architektonická soutěž
  • odměna v druhém kole

Jako jeden z klíčových požadavků se nám jeví respektování pěšího tahu spojujícího centrum města s hradem Špilberkem, vizuální a historickou dominantou Brna. Pod téměř pětadvacet metrů vysokým portikem, vzhůru ke koncertnímu sálu stoupá široké schodiště, jež přirozeně propojuje různé výškové úrovně města.

HODNOCENÍ:
...Tento projekt uznává významné akustické a prostorové atributy pro symfonickou hudbu a včleňuje je do vysoce funkčního objektu SFB s dobrým provozním řešením. Koncepce hlediště, spolu s rozmístěním dalších kritických prostor by poskytla dobrou zvukovou izolaci při zachování žádoucího přístupu mezi sousedními prostorami. Malý sál jakkoliv tvarově jednoduchý, by poskytoval dobrou akustiku pro recitály, zkoušky a jiné akce.