Nová škola Chýně

adresa: Chýně, Praha - západ
investor: obec Chýně
projekt: 4 / 2015

Novostavba základní školy

  • veřejná anonymní architektonická soutěž

Veřejné prostranství před vstupním průčelím nové školní budovy navrhujeme jako spojnici mezi stávajícím a plánovaným parkem. Škola se tím přirozeně zapojí do postupně vznikající struktury zástavby. Veřejné aktivity v jejím parteru tomuto prostoru dodají komunitní rozměr.

HODNOCENÍ:
Návrh připomíná továrnu nebo logistické centrum...